57. Kas ceturtajā bauslī tiek noteikts vecākiem?


Apustuļu ticības apliecība

1 Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;
2 un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
3 kas ieņemts no Svētā Gara,
4 piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts,
5 nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas,
6 no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
7 Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto biedrību,
8 grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!

Grāmatas Teksti Nodaļas